Znanstveni radovi

Najbitniji radovi dostupni su na zvaničnom profilu na Google Scholar-u: LINK

Bibliometrijski izvještaj 2023 : LINK