Vjera crkve bosanske

Najbitniji radovi dostupni su na zvaničnom profilu na Google Scholar-u: LINK

Istraživanje

Najbitniji radovi dostupni su na zvaničnom profilu na Google Scholar-u: LINK

Analiza DNA

Najbitniji radovi dostupni su na zvaničnom profilu na Google Scholar-u: LINK