U 2021 godini nas je napustilo 170.000 ljudi koji su mogli biti potencijal a koristili su ih kao sirovinu, to moramo mijenjati!