Prikupljanje prezervacija i transport uzoraka za DNK analize